MySQL Restore Class

Avatar of Chris Coyier
Chris Coyier on
<?php

define('MSR_VERSION', '1.0.0');
define('__SEP__', "/*sep*/" );

define('MSR_STRING', 0);
define('MSR_FILE', 1);
set_time_limit( 600 );


class MySQL_Restore {

 var $server      = 'localhost';
 var $port       = 3306;
 var $username     = 'root';
 var $password     = '';
 var $database     = '';
 var $link_id     = -1;
 var $connected    = false;
 var $queries     = array();
 var $error      = '';

 var $debug      = false;
 var $log_folder    = "";
 var $log_file_name  = "";

  function MySQL_Restore() {
    $this->log_file_name = "restore_" . date( "Ymd_his" ) . ".log";
  }

  function Execute( $param, $mode = MSR_STRING, $is_compressed = false, $split_only = false ) {
    if ( $this->debug ) {
        $this->saveLog( "[start reading file]" );
    }
      if ( $mode == MSR_FILE ) {
        if (!($sql = $this->_ReadFromFile($param, $is_compressed))) {
          $this->error = 'Can\'t read backup file.';
          return false;
        }
      } else {
        $sql = ($is_compressed ? gzuncompress($param) : $param);
      }
    if ( $this->debug ) {
      $this->saveLog( "[file readed]" );
    }

      return $this->_Restore( $sql, $split_only );
  }


  function _Connect() {
      $value = false;
      if ( !$this->connected ) {
        $host = $this->server . ':' . $this->port;
        $this->link_id = mysql_pconnect( $host, $this->username, $this->password );
      }
      if ( $this->link_id ) {
        if ( empty( $this->database ) ) {
          $value = true;
        } elseif ( $this->link_id !== -1 ) {
          $value = mysql_select_db($this->database, $this->link_id);
        } else {
          $value = mysql_select_db($this->database);
        }
      }
      if (!$value) {
        $this->error = mysql_error();
      }
      return $value;
  }

  function _Disconnect() {
    if ( $this->link_id ) {
        mysql_close( $this->link_id );
    }
  }

  function _Query( $sql ) {
    if ( $this->link_id !== -1 ) {
      $result = mysql_query( $sql, $this->link_id );
    } else {
      $result = mysql_query( $sql );
    }
    if ( !$result ) {
      $this->error = mysql_error();
    }
    return $result;
  }


// The logic from phpMyAdmin source
  function _Decompose( &$ret, $sql ) {
    $sql = rtrim( $sql, "\n\r" );
    $sql_len = strlen( $sql );
    $char = '';
    $string_start = '';
    $in_string = false;
    $nothing = true;
    $time0 = time();
    for ( $i = 0; $i < $sql_len; ++$i ) {
      $char = $sql[$i];
      if ( $in_string ) {
        for (;;) {
          $i = strpos( $sql, $string_start, $i );
          if ( !$i ) {
            $ret[] = $sql;
            return true;
          } elseif ( $string_start == '`' || $sql[$i - 1] != '\\' ) {
            $string_start = '';
            $in_string = false;
            break;
          } else {
            $j = 2;
            $escaped_backslash = false;
            while ( $i - $j > 0 && $sql[$i - $j] == '\\' ) {
              $escaped_backslash = !$escaped_backslash;
              $j++;
            }
            if ( $escaped_backslash ) {
              $string_start = '';
              $in_string = false;
              break;
            } else {
              $i++;
            }
          }
        }
      } else if ( ($char == '-' && $sql_len > $i + 2 && $sql[$i + 1] == '-' && $sql[$i + 2] <= ' ') || $char == '#' || ($char == '/' && $sql_len > $i + 1 && $sql[$i + 1] == '*') ) {
        $comm_end = ($char == '/' ? '*/' : "\n");
        $i = strpos($sql, $comm_end, $i);
        if ( $i === false ) {
          break;
        }
        if ($char == '/') {
          $i++;
        }
      } else if ($char == ';') {
        $ret[] = array( 'query' => substr( $sql, 0, $i ), 'empty' => $nothing );
        $nothing = true;
        $sql = ltrim(substr($sql, min($i + 1, $sql_len)));
        $sql_len = strlen($sql);
        if ( $sql_len ) {
          $i = -1;
        } else {
          return true;
        }
      } else if (($char == '"') || ($char == '\'') || ($char == '`')) {
        $in_string = true;
        $nothing = false;
        $string_start = $char;
      } elseif ($nothing) {
        $nothing = false;
      }
      $time1 = time();
      if ($time1 >= $time0 + 30) {
        $time0 = $time1;
        @header('X-pmaPing: Pong');
      }
    }
    if (!empty($sql) && preg_match('@[^[:space:]]+@', $sql)) {
      $ret[] = array('query' => $sql, 'empty' => $nothing);
    }
    return true;
  }


  function _Restore($sql, $split_only) {
    if ( $this->debug ) {
      $this->saveLog( "[start restoring]" );
    }
    if ( $this->debug ) {
      $this->saveLog( "[connecting to DB...]" );
    }

    if (!$this->_Connect()) {
      return false;
    }
    if ( $this->debug ) {
      $this->saveLog( "[connected to DB]" );
    }
    if ( $this->debug ) {
      $this->saveLog( "[decomposing...]" );
    }
    $queries = array();
    $errors = '';

// check if is this our backup
    if ( strpos( $sql, __SEP__ ) !== false ) {
        if ( $this->debug ) {
          $this->saveLog( "[founding our backup file]" );
        }
      $queries = explode( __SEP__, $sql );
      if ( count( $queries ) ) {
          if ( $this->debug ) {
            $this->saveLog( "[decomposed]" );
          }
          if (!$split_only) {
            foreach ($queries as $query) {
                $query = trim( $query );
                if ( !empty( $query ) ) {
                  if (!$this->_Query( $query ) ) {
                    $errors .= $this->error . '<br />';
                  }
                    if ( $this->debug ) {
                 $this->saveLog( $query );
              }
                }
            }
          }
      }
    } else {
      if ( $this->debug ) {
        $this->saveLog( "[common sql file founded]" );
      }
        if (!$this->_Decompose( $queries, $sql ) ) {
          return false;
        }
        if ( $this->debug ) {
          $this->saveLog( "[decomposed]" );
        }
        foreach ($queries as $query) {
          if (!$split_only) {
            if (!$this->_Query( trim( $query['query'] ) ) ) {
              $errors .= $this->error . '<br /><br />';
            }
          }
          if ( $this->debug ) {
            $this->saveLog( $query['query'] );
          }
        }
    }
    if ( $this->debug ) {
      $this->saveLog( "[finished restoring]" );
    }
    $this->_Disconnect();

    if ( !empty( $errors ) ) {
      $this->error = $errors;
      return false;
    }
    return true;
  }


  function _ReadFromFile($fname, $is_compressed) {
     if ($is_compressed) {
       $sql = gzfile($fname);
     } else {
       $sql = file($fname);
     }
     if ($sql === false) {
       return false;
     }
     return implode('', $sql);
    }

    function saveLog( $str ) {
    $f = @fopen( $this->log_folder . $this->log_file_name, "a" );
    @fwrite( $f, "[" . date( "H:i:s" ). "] " . $str . "\n" );
        @fclose( $f );
    }
}

?>